Inga Ābele

Inga Ābele (g. 1972) – viena žymiausių ir kūrybingiausių Latvijos rašytojų.

Ābele yra parašiusi keturis romanus ir tris apsakymų rinkinius, ji yra aktyvi dramaturgė, poetė ir prozininkė. Rašytoja yra pelniusi kelias nacionalines literatūros premijas, o 2008 m. – Baltijos Asamblėjos literatūrinę premiją už romaną „Potvynis“. Be „Potvynio“, anglų kalba išleistas eilėraščių rinkinys „Atgazenės stoties žirgai“ ir eilėraščių įvairiose antologijose.

Platformoje „Latvijos literatūra“ Inga Ābele apibūdinama kaip „viena svarbiausių savo kartos latvių rašytojų dėl unikalaus stiliaus, kuriam būdingas kalbos turtingumas, žmogaus psichologijos sudėtingumas ir kontekstų įvairovė, apimanti skirtingus istorinius laikmečius ir aktualias problemas. Jos proza perteikia įspūdingus vaizdinius ir atmosferą. Kurdama rašytoja giliai psichologiškai tyrinėja personažų sielas. Inga Ābele moka tiksliai juos įkūnyti aplinkoje, nesvarbu, ar tai būtų tipiška latvių buitis, Latvijos kaimo peizažas ar tikrais faktais paremtas istorinis laikotarpis“.

Pranešimai

17:00

Susitikimas su latvių rašytoja Inga Ābele ir jos romano „Potvynis“ (serija „Naujoji klasika. Baltijos Asamblėjos premijos laureatų kūryba“) pristatymas. Dalyvauja autorė, Birutė Jonuškaitė, Indrė Valantinaitė. Renginio kalbos LT/LV. (Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija)

1.1 Amfiteatras
#Knygos pristatymas